دسته: کتابخانه

گزارشی از کتاب «پیرایۀ جان» ترجمۀ تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق ابن مسکویه

نویسنده: مهدی اخوان (استادیار گروه فلسفة دانشگاه علامه طباطبائی) دریافت مقاله ...

بیشتر بخوانید

مطالب مربوط به درس فرااخلاق

برخی مقالات فارسی فرااخلاقی عنواننویسندهمترجممنبعاستدلال‌های مور علیه اشکال معین طبیعت‌گرایی اخلاقیسی. ال. استونسونحسین کاجینظريه‌‌های فلسفه اخلاقخوب و بدپی. تی گیچحسین کاجینظريه‌‌های فلسفه اخلاقاخلاق غیراصولیجرالد دورکینمحبوبه مهاجرارغنوناخل...

بیشتر بخوانید

مطالب مربوط به درس پوزیتیویسم -پراگماتیسم

ارغنون فلسفۀ تحلیلی PragmatismJames WilliamTwentieth-Century Analytic PhilosophyAvrum StrollColumbia University Press ...

بیشتر بخوانید

مطالب مربوط به درس عقل و ایمان

عنواننویسندهمترجممنبعدرنگی در دست‌نامه آکسفورد در باب عقلانیتمهدی اخوانکتاب ماه فلسفهاخلاق باور و ارادۀ باورویلیام جیمزابراهیم باسطدینداری معرفت شناسانه جان لاکنیکلاس ولتر ستورفسایه میثمینقد و نظرانفسى بودن حقیقت استکرکگورمصطفی ملکیاننقد و نظراد...

بیشتر بخوانید

مطالب مربوط به درس کلام معاصر اسلامی و کلام شیعه‎‎

عنواننویسندهمترجممنبعكلام اماميه: ريشه‌ها و رويش‌هامحمدتقی سبحانیفلسفه و الهیاتبررسي ارتباط تعبير خواب و تأويل آيات بر مبناي ديدگاه ابنسينا و شيخ اشراقسعید انواری و فاطمه اسماعیلیحکمت معاصرچهارگانۀ جابری (1)سید حسن اسلامینقد و معرفی کتابچهارگان...

بیشتر بخوانید