نمونۀ سوالات کنکور دکتری فلسفه

ردیفرشته و سال
1دکتری فلسفه 90
2دکتری فلسفه91
3دکتری فلسفه 92
4دکتری فلسفه 93
5دکتری فلسفه 94
6دکتری فلسفه 95
7دکتری فلسفه 96
8دکتری فلسفه 97
9دکتری فلسفه 98
10دکتری فلسفه 99
11دکتری فلسفه 1400
12دکتری فلسفه1401
13دکتری فلسفۀ 1402
14دکتری فلسفه تعلیم و تربیت99
15دکتری فلسفه تعلیم و تربیت1400
16دکتری فلسفه تعلیم و تربیت 1401
17دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت 1402
18دکتری فلسفه علم 99
19دکتری فلسفه علم1400
20دکتری فلسفه علم 1401
21دکتری فلسفۀ علم 1402
22دکتری فلسفه منطق 98
23دکتری فلسفه منطق 99
24دکتری فلسفه منطق1401
25دکتری فلسفۀ منطق 1402
26دکتری فلسفه و کلام اسلامی 98
27دکتری فلسفه و کلام اسلامی 99
28دکتری فلسفه و کلام اسلامی1400
29دکتری فلسفه و کلام اسلامی 1402
30زبان دکتری 91
31کلید دکتری فلسفه1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *