دوازدهمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر

همواره وجود انواع شرور و مصیبت‌ها برای خداباوران مسئله‌ساز بوده است و درصدد بوده‌اند با توجه به صفاتی که از خداوند می‌شناسند بررسی کنند آیا بین واقعیت شرور و شناختی که از خدا دارند تضادی وجود دارد یا خیر. این مسئله در میان خداناباوران ...

بیشتر بخوانید

برنامه های آموزشی مهدی اخوان