دسته: کتابخانه

کتاب راهنمای کمبریج در خداناباوری

کتاب راهنمای کمبریج در خداناباورینویسنده: مهدی اخوانمنبع: کتاب ماه دین سال دوازدهم آذر ۱۳۸۸ شماره ۱۴۶ ...

بیشتر بخوانید

آیین خاتم

آیین خاتمنویسنده: مهدی اخوانمنبع: کتاب ماه دین سال دوازدهم فروردین ۱۳۸۸ شماره ۱۳۸ ...

بیشتر بخوانید

گزارش و سنجش کتاب مرزبندی جدید میان دین و علم: تجربه دینی، عصب شناسی و امر متعالی

گزارش و سنجش کتاب مرزبندی جدید میان دین و علم : تجربه دینی ، عصب شناسی و امر متعالینویسنده: مهدی اخوانمنبع: کتاب ماه دین سال دوازدهم آبان و آذر ۱۳۸۷شماره ۱۳۳ و ۱۳۴ ...

بیشتر بخوانید