گفت‌وگوها

«فلسفۀ اخلاق همیشه می‌تواند راه زیست غیراخلاقی را نیز باز کند»

زمان تقریبی مطالعه : 1 دقیقه

ارسال دیدگاه