دسته: گفت‌وگوها

فلسفۀ دین چیست؟

میزگرد با دکتر قاسم پورحسن لوگوس، شمارۀ اول و دوم، پاییز و زمستان 1396 دریافت گفت‌وگو ...

بیشتر بخوانید

«فلسفۀ اخلاق همیشه می‌تواند راه زیست غیراخلاقی را نیز باز کند»

مصاحبه با خانۀ اخلاق پژوهان در باب آموزش فلسفه اخلاق در ایران دریافت فایل مصاحبه ...

بیشتر بخوانید

نياز عقل به راهنمايي اخلاق

نسبت فضايل اخلاقي و فضايل عقلي در نظر ارسطو و آكويناس گفت‌وگوی با دکتر حسن میانداری روزنامۀ ایران، سال بیستم، شمارۀ 5631، یکشنبه، 7 اردیبهشت 1393 دریافت گفت‌وگو ...

بیشتر بخوانید