دسته: مواد درسی

مطالب مربوط به درس روش تحقیق

رسم و رسوم طرح سؤال رسم و رسوم خلاصه‌نویسی ضوابط کلی مقاله‌نویسی فلسفی پروپوزال ارشد خام علامه پروپوزال خام دکتری علامه پروپوزال ارشد خام علامه ساختار مقاله -فتوحی ساختار مقاله موحد مسیرها و پایگاههای منابع فلسفی اخوان-تیر 14...

بیشتر بخوانید

مطالب مربوط به درس فلسفۀ اخلاق

نمونه‌هایی از جدال‌های اخلاقی ...

بیشتر بخوانید

مطالب مربوط به درس کثرت ادیان

عنواننویسندهمترجممنبعReligious Diversity and Religious ProgressRobert McKimCambridge University Press (2019)John Hick's Religious Pluralism in Global Perspective-Palgrave Macmillan (2023)Sharada SugirtharajahPerspective-Palgrave Macmillan (2023)...

بیشتر بخوانید

منبع‌شناسی آزمون ارشد و دکتری فلسفه

برخی منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه ویراستۀ 21 دی 1399 ...

بیشتر بخوانید

مطالب مربوط به درس فرااخلاق

برخی مقالات فارسی فرااخلاقی عنواننویسندهمترجممنبعاستدلال‌های مور علیه اشکال معین طبیعت‌گرایی اخلاقیسی. ال. استونسونحسین کاجینظريه‌‌های فلسفه اخلاقخوب و بدپی. تی گیچحسین کاجینظريه‌‌های فلسفه اخلاقاخلاق غیراصولیجرالد دورکینمحبوبه مهاجرارغنوناخل...

بیشتر بخوانید