دسته: بررسی کتاب

یادداشت کتاب «راهنمای خواندن بنیاد مابعد الطبیعه اخلاق کانت»

نویسنده: مهدی اخوان (استادیار گروه فلسفة دانشگاه علامه طباطبائی) دریافت مقاله ...

بیشتر بخوانید

گزارشی از کتاب «پیرایۀ جان» ترجمۀ تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق ابن مسکویه

نویسنده: مهدی اخوان (استادیار گروه فلسفة دانشگاه علامه طباطبائی) دریافت مقاله ...

بیشتر بخوانید

تحلیل و بررسی کتاب حیات پس از ایمان اثر فیلیپ کیچر

تحلیل و بررسی کتاب حیات پس از ایمان اثر فیلیپ کیچر (گزارشِ آلوین پلنتینگا؛ نقد و بررسی از دیدگاه علامه طباطبایی (ره))نویسنده: علی کربلایی پازوکی مهدی اخوانمنبع: اندیشه علامه طباطبایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ ...

بیشتر بخوانید

درنگی در دست نامه آکسفورد در باب عقلانیت

درنگی در دست نامه آکسفورد در باب عقلانیتنویسنده: مهدی اخوانمنبع: کتاب ماه فلسفه سال سوم تیر ۱۳۸۹ شماره ۳۴ ...

بیشتر بخوانید

کتاب راهنمای کمبریج در خداناباوری

کتاب راهنمای کمبریج در خداناباورینویسنده: مهدی اخوانمنبع: کتاب ماه دین سال دوازدهم آذر ۱۳۸۸ شماره ۱۴۶ ...

بیشتر بخوانید