دسته: سخنرانی‌ها

مغالطات ادلۀ پیامبرستیزیِ عقل‌گرایانۀ زکریا رازی

ارائه دهنده: مهدی اخوانعنوان کامل سخنرانی: مغالطات ادلۀ پیامبرستیزیِ عقل‌گرایانۀ زکریا رازی؛ ربط و نسبت نبوت و حکمت خداوند نیمه‌راه الحاد در دئیسم رازی و نیمه‌راه ایمان در نقد عقل کانتعنوان پنل: استدلال‌های فلسفی خداناباوری (2)مدیر پنل: مهدی اخوان ...

بیشتر بخوانید

نقد کتاب «فرااخلاق» اثر سایمون کرچین

فایل صوتی نشست را می‌توانید در زیر بشنوید: https://dl.ethicshouse.ir/uploads/files/book_reports/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D9%86%D9%82%D8%AF%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%204.%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7...

بیشتر بخوانید

نقد کتاب «دانشنامه اخلاق کاربردی»

در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شد:نقد کتاب «دانشنامه اخلاق کاربردی»فایل صوتی این نشست را می‌توانید در زیر گوش دهید: https://dl.ethicshouse.ir/uploads/files/book_reports/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D9%86%D9%82%D8%AF%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A83....

بیشتر بخوانید