دسته: خبر اصلی

دوازدهمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر

همواره وجود انواع شرور و مصیبت‌ها برای خداباوران مسئله‌ساز بوده است و درصدد بوده‌اند با توجه به صفاتی که از خداوند می‌شناسند بررسی کنند آیا بین واقعیت شرور و شناختی که از خدا دارند تضادی وجود دارد یا خیر. این مسئله در میان خداناباوران به صورت شواهدی ...

بیشتر بخوانید

مطالب مربوط به درس روش تحقیق

رسم و رسوم طرح سؤال رسم و رسوم خلاصه‌نویسی ضوابط کلی مقاله‌نویسی فلسفی پروپوزال ارشد خام علامه پروپوزال خام دکتری علامه پروپوزال ارشد خام علامه ساختار مقاله -فتوحی ساختار مقاله موحد مسیرها و پ...

بیشتر بخوانید

مطالب مربوط به درس فلسفۀ اخلاق

نمونه‌هایی از جدال‌های اخلاقی ...

بیشتر بخوانید

نسبت وظیفه و احساس/میل در نظریۀ اخلاق کانت

در مجموعۀ مقالات کرونا و علوم عقلی به کوشش حسین شیخ‌رضایی چاپ اول 1400 دریافت مقاله ...

بیشتر بخوانید

فلسفۀ دین چیست؟

میزگرد با دکتر قاسم پورحسن لوگوس، شمارۀ اول و دوم، پاییز و زمستان 1396 دریافت گفت‌وگو ...

بیشتر بخوانید