سرفصل دروس گرایش‌های رشتۀ فلسفه در مقطع دکتری

ردیف عنوان
۱ دکتری فلسفۀ فیزیک
۲ دکتری فلسفۀ هنر
۳ دکتری فلسفه و کلام اسلامی
۴ دکتری کلام
۵ دکتری فلسفۀ اخلاق تطبیقی
۶ دکتری فلسفۀ اخلاق
۷ دکتری فلسفۀ اقتصاد اسلامی
۸ دکتری فلسفۀ تحلیلی
۹ دکتری فلسفۀ تطبیقی
۱۰ دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت
۱۱ دکتری فلسفۀ حقوق
۱۲ دکتری فلسفۀ دین
۱۳ دکتری فلسفۀ ذهن
۱۴ دکتری فلسفۀ سه گرایش (۹۶)
۱۵ دکتری فلسفۀ سیاسی اسلامی
۱۶ دکتری فلسفۀ علم و فناوری
۱۷ دکتری فلسفۀ علم
۱۸ دکتری فلسفۀ علوم اجتماعی