مطالب مرتبط با «کثرت‌گرایی ادیان»

برخی مسائل تأمل برانگیر در قلمروی کثرت ادیان

مجموعه مقالات قابل استفاده در قلمروی کثرت ادیان

ردیف عنوان نویسنده مترجم محل نشر
۱ زندگی ای که کرده ام، زندگی ای که خواهم کرد  سید رضا اکرمی مهرنامه – شماره ۲۱
۲ کثرت‌گرایی دینی کیث. ای. یاندل حسن رضایی خاوری دانشگاه علوم اسلامی رضوی
۳  کثرت گرایی دینی جان هیک مهدی اخوان کتاب ماه دین –
۴ پلنتینگا، کثرت‌گرایی و کارکرد درست جیمز کلارک مهدی اخوان مجله دین – شماره ۱۹۴
۵ گاه شمار فکری جان هیک مهدی اخوان
۶  جان هیک؛ گذر از کثرت تجربه دینی به کثرت گرایی دینی مهدی اخوان نقد و نظر – سال ۱۲، شماره ۳و۴
۷  کثرت‌گرایی دینی جان هیک نیلوفر نمیرانیان
۸  بررسی تحلیلی نسبت زبان و امر متعالی در مسئله تنوع دینی مهدی اخوان جستارهای فلسفه دین – سال ۵، شماره ۱
۹ جان هیک در حلقه دین پژوهان ایرانی  اخبار ادیان – شماره ۱۲
۱۰ چرا و چگونه به پلورالیسم رسیدم گفتگوی کوتاه با جان هیک اخبار ادیان – شماره ۱۲
۱۱ نگاهی به مقاله جان هیک با عنوان «دین به عنوان دستاویز ماهرانه» دوستدار اخبار ادیان – شماره ۱۲
۱۲ چراغ ها متفاوتند ولی نور یکی است جان هیک مسعود خیرخواه اخبار ادیان – شماره ۱۲
۱۳ سفر به تهران رضا خجسته رحیمی مدرسه – شماره ۲
۱۴ جان هیک و ناواقع‍گرایی دینی سید امیر اکرمی مدرسه – شماره ۲
۱۵ صورتی بر بی‌صورتی گفتگوی جان هیک و عبدالکریم سروش مدرسه – شماره ۲
۱۶ فلسفه ادیان جهان به روایت جان هیک پیتر بایرن حمیدرضا نماز مدرسه – شماره ۲
۱۷ فیلسوف پلورالیست سعید عدالت نژاد مدرسه – شماره ۲
۱۸ واقعیت غایی و کثرت‌گرایی ادیان مصاحبه جان هیک مدرسه – شماره ۲
۱۹ چه کسانی رستگار می‌شوند حامد زارع مهرنامه – شماره ۲۱
۲۰ زندگی‌ای که کرده‌ام، زندگی‌ای که خواهم کرد سید امیر اکرمی مهرنامه – شماره ۲۱
۲۱ فرضیه کثرت‌گرا جان هیک بهزاد سالکی مهرنامه – شماره ۲۱
۲۲ به میان افکندن یک برهان نو بهاءالدین خرمشاهی مهرنامه – شماره ۲۱
۲۳ تفکر سیار و نگاه واقعگرایانه گفتگو با سید امیر اکرمی مهرنامه – شماره ۲۱
۲۴ سیاست اخلاقی کثرت گروانه محمدمهدی مجاهدی مهرنامه – شماره ۲۱
۲۵ نیازمند پلورالیسم هستیم تا اهل مدار شویم گفتگو با سروش دباغ مهرنامه – شماره ۲۱
۲۶ یا باید همه ادیان را پذیرفت یا اصلا دینی را نپذیرفت گفتگو با سیدحسین نصر مهرنامه – شماره ۲۱
۲۷ کثرت‌گرایی جان هیک و نظریه ارجاع مهدی اخوان جستارهای فلسفه دین
۲۸ پلنتینگا، کثرت‌گرایی و باور دینی موجه دیوید بازیذجر مهدی اخوان کتاب دین، شماره ۱۹۴
۲۹ رویکردهای مولانا به سنت های دینی مصطفی ملکیان کتاب ماه دین
۳۰ Dialogues in the Philosophy of Religion John Hick PALGRAVE
۳۱ PLURALISM AND JUSTIFIED RELIGIOUS BELIEF:
A RESPONSE TO GELLMAN
David Basinger
۳۲ On the Plurality and Religious Pluralism Hajj Muhammad Legenhausen
۳۳ Religious diversity:Where exclusivists often go wrong DAVID BASINGER
۳۴ RELIGIOUS PLURALISM AND THE RATIONALITY OF RELIGIOUS BELIEF John Hick
۳۵ The Epistemology of Religious Diversity in Contemporary Philosophy of Religion Amir Dastmalchian
۳۶ Philip Clayton The Problem of God in Modern Thought S. MARK HEIM
۳۷ The Possibility of Religious Pluralism: A Reply to Gavin d’Costa John Hick
۳۸ NEW PROBLEMS FOR RELIGIOUS PLURALISM James Baillie
۳۹ PLANTINGA, PLURALISM AND JUSTIFIED RELIGIOUS BELIEF David Basinger
۴۰ Pluralism and Proper Function KELLY JAMES CLARK
۴۱ Pluralism, Religion, and Secularism J. Milton Yinger