محتوای جدید آموزشی

محتواهای جدید آموزشی مربوط به مهر سال تحصیلی جدید در زیر قابل مشاهده است:

کتابشناسی کلام معاصرجهان اسلام – خرداد ۱۴۰۰

طرح درس کلام معاصر در اسلام – مهر ۱۴۰۰

کتابشناسی فلسفه دین و کلام جدید مهر ۱۴۰۰

طرح درس مسائل جدید کلامی پاییز۱۴۰۰ 

پرسش_های درس کلام جدید-مهر۱۴۰۰

کتابشناسی فارسی فلسفه اخلاق – مهر ۱۴۰۰

طرح درس کلام اسلامی ۲-مهر۱۴۰۰

پرسش_های کلام اسلامی ۲ پاییز ۱۴۰۰

کتابشناسی کلام و تاریخ کلام امامیه-مهر۱۴۰۰

طرح درس فلسفه اخلاق-پاییز۱۴۰۰

طرح درس روش تحقیق -مهر۱۴۰۰

کتابشناسی روش تحقیق و نگارش-مهر۱۴۰۰

کتابشناسی دین و اخلاق-مهر ۱۴۰۰

پرسش_های پوزیتیویسم -پراگماتیسم-پاییز۱۴۰۰

طرح درس پوزیتیویسم و پراگماتیسم-مهر۱۴

کتابشناسی پراگماتیسم و فلسفه تحلیلی و پوزیتیویسم – مهر۱۴

طرح درس دین و اخلاق-مهر۱۴۰۰

پرسش‌های درس فلسفۀ غرب: آثار کلاسیک مهر ۱۴۰۰

پرسش‌های درس دین و اخلاق – مهر ۱۴۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *