«ماهیت ذهنی ارزش‌ها»/جی. ال. مکی

برخی قالات فرااخلاق فارسی

فصول فرااخلاقی از کتاب بنیادهای اخلاق شناسی «شفر لاندو»: MetaEthicsShafer-Landau

کتاب مربوط به درس فرااخلاق: http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=1F01218664A6AB165B72F752CD554D72